Thế giới


Chính sách đối ngoại của Ấn Độ ngày càng 'hung hăng hơn'?
  • 17:17
  • |
  • 06-04-2021
Chính sách đối ngoại mới của Ấn Độ tìm cách thúc đẩy mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực tiềm năng cũng như hợp tác đôi bên, song không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc nào.

Đề xuất