Kinh tế - Công nghệ


Chính sách kinh tế “đường ai nấy đi” của Mỹ và Trung Quốc
  • 10:27
  • |
  • 06-03-2021
Mỹ và Trung Quốc đã áp dụng chính sách kinh tế khác biệt khi đối diện với làn sóng dịch bệnh. Nói một cách chính xác là chính sách kinh tế của Mỹ và Trung Quốc bắt đầu “đường ai nấy đi.”

Đề xuất