Kinh tế - Công nghệ


Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc có thực sự mới?
  • 15:29
  • |
  • 03-08-2020
Đánh giá của báo chí sở tại cho thấy, KND là dự án toàn diện của chính quyền ông Moon Jae-in nhằm khai thác các ngành công nghiệp mới, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội

Đề xuất