Kinh tế - Công nghệ


Chính sách năng lượng của Nhật Bản đứng trước nhiều khó khăn
  • 15:50
  • |
  • 11-07-2019
Bản kế hoạch năng lượng cơ bản mới nhất mà Nội các Nhật Bản thông qua hồi tháng 7/2018 đưa ra rất ít chỉ dẫn về định hướng cho các chính sách năng lượng mà quốc gia châu Á này hướng tới.

Đề xuất