Kinh tế - Công nghệ


Chính sách năng lượng cứng rắn-Phép thử của Mỹ với châu Âu
  • 08:02
  • |
  • 16-07-2019
Đối với chính quyền Mỹ Donald Trump, chính sách “thống trị về năng lượng” đồng nghĩa với việc giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu để thúc đẩy kinh tế quốc gia.

Đề xuất