Kinh tế - Công nghệ


Chính sách nới lỏng định lượng: Những lợi ích và sự đánh đổi
  • 15:07
  • |
  • 29-08-2021
Eurasia Review mới đây đăng bài viết của nhà kinh tế học vĩ mô Dean Baker, đồng Giám đốc CEPR, bàn về chính sách nới lỏng định lượng (QE) trong khủng hoảng COVID-19.

Đề xuất