Kinh tế - Công nghệ


Chính sách thương mại của ông Biden và ông Trump không có khác biệt?
  • 09:57
  • |
  • 30-04-2021
Chính quyền của ông Biden đang nghiên cứu kỹ lưỡng các chính sách thương mại mà ông Trump đã triển khai, rõ ràng là chúng sẽ tiếp tục được triển khai ở mức độ cao.

Đề xuất