Chính trị - Xã hội


Hậu quả chiến lược của cuộc khủng hoảng COVID-19

SARS-CoV-2 không nguy hiểm như trong phim "Dịch bệnh" nhưng đáng sợ vì tương đối hiếm trên bình diện dịch tễ học. Lặng lẽ và dễ lây lan, virus khiến nhiều người phải nằm viện trong thời gian khá dài.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 13:31
  • |
  • 19-04-2020

Những câu chuyện chưa kể về giáo sư Phan Huy Lê

Nhường cho học trò từ manh áo mặc, đôi dép đi, quyết đi Trường Sa khi đã ở tuổi 84 chỉ vì "đã viết sử thì phải đến Trường Sa... , là những câu chuyện xúc động về nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 16:10