Kinh tế - Công nghệ


Cho vay tiêu dùng: Phải có cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng thật tốt
  • 08:38
  • |
  • 22-05-2018
Để quản lý cho vay tiêu dùng hiệu quả nhất, ông Nghĩa cho rằng cần phải có cơ sở dữ liệu về khách hàng, xếp hạng khách hàng và trích lập dự phòng rủi ro.

Đề xuất