Thế giới


Chủ nghĩa dân tộc vắcxin: 'Đến cả người giàu cũng khóc'
  • 10:10
  • |
  • 18-02-2021
Khi các chính phủ ký các hợp đồng cung cấp vắcxin, giới truyền thông ít nghĩ đến khả năng xảy ra xung đột lợi ích giữa các nước sản xuất và tiêu thụ. Nhưng điều đó đã xảy ra.

Đề xuất