Kinh tế - Công nghệ


Chúng ta rút ra được bài học gì từ chính sách tiền tệ của Mỹ?
  • 08:20
  • |
  • 02-08-2018
Việc ra đời gói công cụ nới lỏng định lượng (QE) là cuộc thử nghiệm chính sách táo bạo nhất trong lịch sử hiện đại của FED. Đánh giá của GS Stephen S. Roach thông qua bản dịch được đăng tải độc quyền.

Đề xuất