Kinh tế - Công nghệ


Chuỗi cung ứng an toàn: Lời giải cho ngành nông nghiệp Việt
  • 11:03
  • |
  • 26-08-2018
Thất thoát trong chế biến nông sản sau thu hoạch tại Việt Nam đang quá lớn, chiếm khoảng 30% tổng giá trị. Vấn đề này là khó khăn chung của cả ngành và các rủi ro xuất phát từ nhiều yếu tố.

Đề xuất