Chính trị - Xã hội


Chương trình vắcxin COVID-19 thất bại của châu Âu
  • 12:25
  • |
  • 28-01-2021
Việc triển khai vắcxin chậm ở nhiều nước châu Âu là kết quả của việc EU không điều phối được lợi ích của các quốc gia thành viên khác nhau.

Đề xuất