Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia Australia chia sẻ cách thúc đẩy thị trường tài chính xanh
  • 06:46
  • |
  • 22-01-2020
Theo HSBC, 63% các khách hàng đầu tư cho biết họ muốn gia nhập hoặc mở rộng sự hiện diện của mình vào lĩnh vực tài chính xanh trong vòng hai năm tới.

Đề xuất