Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia “chê” thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, đề xuất tăng thêm
  • 17:02
  • |
  • 18-10-2018
Việt Nam có mức thuế suất nhìn chung là thấp với nhiều mức ưu đãi, miễn giảm. Bởi vậy, việc tăng thuế trong đó đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp là điều được giới chuyên gia đề xuất.

Đề xuất