Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia Mỹ phân tích về tình hình kinh tế Việt Nam
  • 07:50
  • |
  • 31-07-2019
Tiến sỹ David Dapice cho rằng, tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai dự kiến sẽ dựa vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao, nhất là ngành dịch vụ hay sản xuất với lao động có tay nghề cao.

Đề xuất