Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia Mỹ: Trung Quốc cần giảm nợ công để tăng trưởng kinh tế
  • 08:02
  • |
  • 01-12-2018
Nhà kinh tế học người Mỹ đạt giải Nobel kinh tế, giáo sư Robert Engle đã có một số phân tích, đánh giá về thực trạng và giải pháp xử lý nợ công của Trung Quốc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đề xuất