Chính trị - Xã hội


Chuyên gia nhận định về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ dưới thời ông Biden
  • 11:35
  • |
  • 24-06-2021
Đã bốn tháng kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và chính quyền của ông rất quan tâm đến việc cải thiện quan hệ song phương với Việt Nam.

Đề xuất