Kinh tế - Công nghệ


Chuyên gia phân tích về tầm nhìn xa của giới lãnh đạo Trung Quốc
  • 15:56
  • |
  • 03-08-2019
Tác giả Stephen S.Roach, từng là Chủ tịch Morgan Stanley châu Á, hiện đang làm việc tại Đại học Yale, đã có bài bình luận về tầm nhìn xa của giới lãnh đạo Trung Quốc.

Đề xuất