Chuyên gia: Trung Quốc sử dụng kinh tế làm mồi nhử để "mua" sự ủng hộ
  • 11:26
  • |
  • 09-12-2020
Trung Quốc đang sử dụng các khoản vay, viện trợ tài chính, dự án cơ sở hạ tầng, thương mại và các biện pháp kinh tế khác như những công cụ chính sách đối ngoại.

Đề xuất


Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019