Thế giới


Có gì đặc biệt trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Mỹ-Thái 2020?
  • 09:29
  • |
  • 22-11-2019
Tuyên bố Tầm nhìn chung năm 2020 giữa Mỹ và Thái Lan thể hiện nỗ lực liên tục để cập nhật và điều hướng liên minh phù hợp với các ưu tiên và lĩnh vực trọng tâm của cả 2 nước trong bối cảnh đương đại.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018