Thế giới


Cơ hội để nước Anh thiết lập vị thế mới trên trường thế giới
  • 10:24
  • |
  • 22-06-2021
Thủ tướng Anh đang đứng trước cơ hội lớn đầu tiên để trả lời một câu hỏi khiến cộng đồng quốc tế nhiều khi tự hỏi; đó là hậu Brexit, chỉ việc Anh rời EU, nước Anh thực sự sẽ như thế nào?

Đề xuất