Kinh tế - Công nghệ


Cổ phiếu GMD được kỳ vọng vượt ngưỡng 28.000 đồng
  • 09:02
  • |
  • 21-09-2018
Đây là mã cổ phiếu của doanh nghiệp đang sở hữu và khai thác hệ thống các cảng lớn trải dài khắp đất nước và còn mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực trồng rừng và bất động sản.

Đề xuất