Kinh tế - Công nghệ


Con đường tiến tới thỏa thuận thương mại với Mỹ còn chông gai
  • 07:32
  • |
  • 04-07-2019
Nhật báo tiếng Anh China Daily cho rằng mặc dù hiện nay khả năng đạt được thỏa thuận đã trở nên lớn hơn, nhưng không gì có thể đảm bảo Trung Quốc và Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận đó.

Đề xuất