Kinh tế - Công nghệ


Công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại châu Phi: Những hiểm họa tiềm ẩn
  • 09:42
  • |
  • 16-07-2020
Các công nghệ sinh trắc học hiện đang tràn lan ở nhiều nơi thuộc châu Phi, tuy nhiên các công dân phải gánh chịu những tác hại tiềm ẩn gồm truy cập bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư và thành kiến.

Đề xuất