Kinh tế - Công nghệ


Công nghệ trong 'Chiến tranh Lạnh 2.0' giữa Mỹ và Trung Quốc
  • 08:43
  • |
  • 29-03-2019
Các công nghệ số đã ảnh hưởng tới bối cảnh địa chính trị từ khi Internet phát triển xuyên biên giới và các doanh nghiệp máy tính tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu từ những năm 1990.

Đề xuất