Kinh tế - Công nghệ


Công nghiệp 4.0: Làm sao tới đích khi nhiều doanh nghiệp chỉ 2.0?
  • 11:16
  • |
  • 20-09-2018
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu hiện nay trên thế giới nhưng mức độ sẵn sàng của nhiều doanh nghiệp vẫn còn ở mức khiêm tốn, nhiều doanh nghiệp đang dậm chân ở mốc 2.0...

Đề xuất