Kinh tế - Công nghệ


Công nghiệp chế biến, chế tạo chịu tác động gì khi tham gia CPTPP?
  • 16:52
  • |
  • 20-03-2019
Theo Bộ Công Thương, hiệp định CPTPP có hiệu lực sẽ mở ra cánh cửa xuất khẩu cho nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam như: dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản…

Đề xuất