Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 ảnh hưởng thế nào đến việc chuyển đổi năng lượng?
  • 09:51
  • |
  • 18-04-2020
Do ảnh hưởng của COVID-19, sự chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo có thể phải trì hoãn một vài năm tại không ít quốc gia.

Đề xuất