Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 buộc Mỹ-Trung điều chỉnh việc thực thi thỏa thuận thương mại?
  • 10:00
  • |
  • 17-03-2020
Trong bối cảnh các nhà máy Trung Quốc đóng cửa hoặc hoạt động dưới công suất, các chuyến bay bị hủy bỏ, việc mua hàng chục tỷ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong năm 2020 có thể không khả thi.

Đề xuất