Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 có thể đánh dấu quan hệ hợp tác Nga-OPEC
  • 15:05
  • |
  • 26-02-2020
Ngay cả khi COVID-19 gây ra thiệt hai nhiều hơn so với ước tính bi quan nhất, Nga vẫn không giảm sản lượng khai thác dầu mà ngược lại, đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho lối thoát khỏi thỏa thuận OPEC+.

Đề xuất