Thế giới


COVID-19: Hồi chuông cảnh tỉnh các hệ thống bảo vệ xã hội
  • 05:13
  • |
  • 08-05-2020
Một phân tích cho thấy các nước sở hữu hệ thống y tế, bảo vệ xã hội hữu hiệu đang được trang bị tốt hơn để bảo vệ người dân trước những mối đe dọa liên quan tới phương kế sinh nhai của họ do COVID-19.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018