Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 làm thay đổi thị hiếu đầu tư tại Trung Quốc
  • 09:41
  • |
  • 07-07-2020
Khu vực kinh tế từng là chủ chốt như tài chính, công nghiệp, bất động sản và năng lượng của Trung Quốc đã phải “nhường sân chơi” cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Đề xuất