Kinh tế - Công nghệ


COVID-19: Nhiều quốc gia Đông Nam Á sẽ trong tình trạng nợ nần
  • 11:04
  • |
  • 21-04-2020
Đại dịch COVID-19 đang khiến nhiều quốc gia Đông Nam Á đối mặt với tình trạng suy thoái trong năm 2020; đáng chú ý, sẽ làm cho một số quốc gia ở khu vực thấy rõ hơn rằng mình đang kẹt trong nợ nần.

Đề xuất