Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 phơi bày sự chi tiêu vô trách nhiệm của người Mỹ
  • 09:39
  • |
  • 03-04-2020
Theo nhà văn Kristin Tate, 40% người Mỹ có thể chi trả khoản chi phí bất ngờ 1.000 USD bằng tiền tiết kiệm của họ trong khi gần 80% công nhân đang sống trong tình trạng "kiếm đồng nào, xào đồng đấy".

Đề xuất