Thế giới


COVID-19 thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tại châu Phi
  • 07:30
  • |
  • 06-08-2020
Để chống lại sự lây lan của đại dịch trong khi vẫn cần giảm thiểu sự gián đoạn kinh tế-xã hội, châu Phi đang thúc đẩy chủ nghĩa đa phương thông qua hợp tác và phối hợp giữa các quốc gia.

Đề xuất