Kinh tế - Công nghệ


COVID-19 thúc đẩy hình thành các quy tắc giao dịch tài chính mới
  • 15:14
  • |
  • 11-05-2020
Đại dịch COVID-19 làm thay đổi logic giao dịch trên thị trường, buộc các nhà đầu tư thay đổi tư duy để nắm bắt chính xác các quy tắc giao dịch mới của thị trường.

Đề xuất