Kinh tế - Công nghệ


COVID-19: Thực trạng thương mại toàn cầu về các sản phẩm y tế
  • 18:18
  • |
  • 22-07-2021
Vào nhiều thời điểm khác nhau, ở các mức độ khác nhau, trong thời gian đại dịch bùng phát, 60 quốc gia đã hạn chế xuất khẩu các sản phẩm y tế ra nước ngoài.

Đề xuất