Kinh tế - Công nghệ


Cuba gồng mình trong cuộc khủng hoảng năng lượng
  • 11:03
  • |
  • 17-10-2019
Trong thông điệp tới toàn dân, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel thừa nhận vấn đề đã tới mức “mà chúng ta cần áp dụng những biện pháp ngoại lệ để tránh việc đất nước bị tê liệt.”

Đề xuất