Kinh tế - Công nghệ


Cuba năm 2021: Làm sao để đánh thức một nền kinh tế đang “ngủ đông”?
  • 11:06
  • |
  • 09-02-2021
Các chuyên gia cho rằng đại dịch COVID-19 chỉ quyết định quy mô của cuộc khủng hoảng, còn các xu hướng và biểu hiện của khủng hoảng vốn bắt nguồn từ những yếu tố điều kiện khác.

Đề xuất