Thế giới


Cuba trước cơ hội tạo ra một “thế cờ mới” trong cơ cấu kinh tế
  • 18:15
  • |
  • 24-04-2020
Trong thời gian qua những chiến lược mà Chính phủ Cuba triển khai được đánh giá là kịp thời, mạnh mẽ và phù hợp với đất nước nhưng giới quan sát lại cho rằng những thách thức lớn còn ở phía sau.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018