Văn hóa - Thể thao


Cung An Định: Điểm đến hấp dẫn của tour "Huế - 1 điểm đến 5 di sản"
  • 14:31
  • |
  • 11-05-2018
Cung An Định được vua Đồng Khánh xây dựng vào đầu thế kỷ 20 bên bờ sông An Cựu với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc là một trong điểm đến hấp dẫn của tour "Huế - 1 điểm đến 5 di sản."

Đề xuất