Thế giới


Cuộc bầu cử ở Anh: Những lựa chọn tốt vẫn chưa định hình
  • 13:33
  • |
  • 10-12-2019
Ông Johnson đưa ra hình ảnh đảng Bảo thủ mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa hơi hướng thời đế chế xa xưa, còn Công đảng của ông Corbyn hướng tới mô hình kiểm soát nhà nước những năm 70 của thế kỷ trước.

Đề xuất
Theo dòng thời sự: Thế hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung

Thành công khiêm tốn của vòng đàm phán thứ hai về thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc ở Washington được cho là sẽ giúp tạm đẩy lùi nguy cơ chiến tranh mậu dịch giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 08:05
  • |
  • 21-05-2018