Cuộc cách mạng Xanh đang lặng lẽ quét qua châu Âu
  • 07:49
  • |
  • 10-06-2019
Các đảng Xanh đã nhận được số phiếu cao nhất trong các cuộc bỏ phiếu ở 3 thủ đô của châu Âu, mở đầu sự trỗi dậy trên khắp lục địa và có vẻ như sẽ giúp thay đổi vai trò chính trị của họ tại châu Âu.

Đề xuất

'Rệp' nghe lén vẫn là vũ khí lợi hại trong tình báo kinh tế

Vì “rệp” nghe lén hiện được sản xuất hàng loạt và dễ mua nên thiết bị này được rất nhiều đối tượng sử dụng và rất khó truy xuất được đến được người cài thiết bị này kể cả khi đã phát hiện ra “rệp.”

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 12:09
  • |
  • 09-04-2019