Cuộc chiến chống COVID-19: Bài kiểm tra năng lực của WHO
  • 10:40
  • |
  • 01-05-2020
Chúng ta có thể cho rằng COVID-19 giống như một "stress test" để kiểm tra năng lực của WHO. Vậy nó cho ta thấy điểm yếu bất thường nào của tổ chức này?

Đề xuất

Anh, Canada và câu chuyện tác nghiệp báo chí

Hiện Anh và Canada muốn thiết lập một nhóm các nước có chung chí hướng để cùng cất lên tiếng nói bảo vệ báo chí, tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng bảo đảm an toàn cho các nhà báo.

  • |
  • 5.000 đ
  • |
  • 17:39
  • |
  • 15-07-2019