Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến Mỹ-Trung Quốc định hình thương mại toàn cầu
  • 14:45
  • |
  • 14-02-2020
Hiện, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang tạm chững lại và IMF đã dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm 2020 sẽ đạt khoảng 3%, cao hơn mức 1% của năm 2019.

Đề xuất