Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến pháp lý của ông Trump và "cửa sinh" cho Tik Tok
  • 12:05
  • |
  • 21-11-2020
Mặc dù Tik Tok đã nhận được sự phê chuẩn ngầm của Chính quyền Trump cho phép nhượng lại một phần đầu tư cho Oracle và Walmart, song thỏa thuận này trên thực tế không bao giờ thành hiện thực.

Đề xuất