Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thông tin 'dưới đáy đại dương' của Mỹ và Trung Quốc
  • 08:48
  • |
  • 31-05-2019
Mỹ đang gia tăng áp lực mạnh mẽ để loại Trung Quốc ra khỏi mạng lưới hạ tầng thông tin-truyền thông chủ chốt của thế giới. Phía Trung Quốc lúc này vẫn tỏ ra không hề nao núng.

Đề xuất