Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại có giải quyết được vấn đề thâm hụt của Mỹ?
  • 07:27
  • |
  • 24-03-2019
Khi ông Trump theo đuổi những điều ảo tưởng, nền kinh tế thế giới trở nên bất ổn hơn, và mối quan hệ giữa Mỹ với phần lớn các nước còn lại trên thế giới có thể sẽ xấu đi.

Đề xuất