Kinh tế - Công nghệ


Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc: Chuyện đường dài
  • 15:31
  • |
  • 18-06-2019
Phố Wall muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến thương mại. Các doanh nghiệp ở cả hai bên của “phương trình” thương mại này cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

Đề xuất